تشریفات مجالس عروسی

05/05/2019

شمع آرایی عروسی

شمع آرایی عروسی شمع آرایی بیشتر درمراسمات اروپا یی استفاده می شود وبه تازگی به فرهنگ ایرانی وارد شده است. استفاده از شمع یک ایده بسیار […]